Zespół redakcyjny

dr inż. Ireneusz Żuchowski (editor-in-chief),

mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (secretary),

dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (statistical editor),

mgr Alina Brulińska (language editor),

Jeffrey Taylor (language editior – English language),

dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (theme editor),

dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (theme editor),

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM (theme editor),

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. UWM (theme editor)