Editorial Team

dr inż. Ireneusz Żuchowski (editor-in-chief) - International University of Applied Sciences in Lomza

dr inż. Aneta Bełdycka-Bórawska (secretary) - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (statistical editor) - West Pomeranian University of Technology in Szczecin

mgr Alina Brulińska (language editor) - International University of Applied Sciences in Lomza

Jeffrey Taylor (language editior – English language) - King`s School of English in Olsztyn

dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (theme editor) - University of Lodz

dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (theme editor) - University of Lodz

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM (theme editor) -University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. UWM (theme editor) - University of Warmia and Mazury in Olsztyn