Reviewers

Reviewers | 2023 r. |

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", UA

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine, UA

Dr hab. Adam Rudzewicz - University of Warmia and Mazury in Olsztyn, PL  

Dr inż.  Ireneusz  Żuchowski - International University of Applied Sciences in Lomza, PL

Dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW – Warsaw University of Life Sciences, PL

Heiko Schüler - FAV SERVICE gGmbH, DE

Dr hab. Iurii Robul - Odesa I. Mechnikov National University, UA                   

Dr Olena Gorlova - Odessa National Economic University, UA             

Dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT - West Pomeranian University of Technology, PL

Dr Michał Kruszyński - International University of Logistics and Transport in Wroclaw, PL

Reviewers | 2022 r. |

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", UA

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine, UA

Dr hab. Adam Rudzewicz - University of Warmia and Mazury in Olsztyn, PL  

Dr Dariusz Brakoniecki - International University of Applied Sciences in Lomza, PL

Dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW – Warsaw University of Life Sciences, PL

Heiko Schüler - FAV SERVICE gGmbH, DE

Dr hab. Iurii Robul - Odesa I. Mechnikov National University, UA                   

Dr Olena Gorlova - Odessa National Economic University, UA             

Dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT - West Pomeranian University of Technology, PL

Reviewers | 2021 r. |

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", UA

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine, UA

Dr hab. Adam Rudzewicz - University of Warmia and Mazury in Olsztyn, PL  

Dr Dariusz Brakoniecki - Higher School of Agribusiness in Łomża, PL

Dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW – Warsaw University of Life Sciences, PL

Heiko Schüler - FAV SERVICE gGmbH, DE

Dr hab. Iurii Robul - Odesa I. Mechnikov National University, UA                   

Dr Olena Gorlova - Odessa National Economic University, UA             

Dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT - West Pomeranian University of Technology, PL

Reviewers | 2020 r. |

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraina

Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK - Cracow University of Economics

Dr. hab. Denys Svyrydenko - National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Dr hab. Karina Nazarova - Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Dr hab. Natalia Struk - Lwowski  Uniwersytet Narodowy im. Іwana Franki, Lwów, Ukraina

Dr Volodymyr Ternovsky, associate professor - Tavriya State Agrotechnological University, Ukraina

Dr hab. Adam Rudzewicz - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr Dariusz Brakoniecki - Higher School of Agribusiness in Łomża

Dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW – Warsaw University of Life Sciences

Reviewers | 2019 r. |

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Dr hab. Piotr Bórawski - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK - Cracow University of Economics

Dr hab. Elżbieta Szymańska - Warsaw University of Life Sciences

Dr. hab. Denys Svyrydenko - National Pedagogical Dragomanov University

Dr hab. Karina Nazarova - Kyiv National University of Trade and Economics

Dr hab. Natalia Struk - Ivan Franko National University of Lviv

Dr Volodymyr Ternovsky, associate professor - Tavriya State Agrotechnological University

Dr hab. Adam Rudzewicz - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Reviewers | 2018 r. |

Prof. dr hab. Yaroslava Larina - Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Naturalnym Ukrainy w Kijowie / National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine

prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko - Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika Charkowska / National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraina

prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jolanta Zieziula - Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Bronisław Sitek - Uniwersytet SWPS

Dr hab. Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Elżbieta Szymańska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr. hab. Denys Svyrydenko - National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Tomasz Bernat prof. prof. US - Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Ludwik Wicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Karina Nazarova - Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina

Dr hab. Katarzyna Brodzińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Elżbieta Zębek prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jan Polcyn - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Dr Natalia Struk - Lwowski  Uniwersytet Narodowy im. Іwana Franki, Lwów, Ukraina

Dr Ewa Kupiec - Uniwersytet w Białymstoku

Dr Volodymyr Ternovsky, associate professor - Tavriya State Agrotechnological University, Ukraina

Dr Adam Rudzewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Iwona Pomianek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Dariusz Tułowiecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Wojciech Truszkowski  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Michał Soliwoda - IERiGŻ-PIB, Zakład Finansów Rolnictwa

Dr Robert Szostak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Elżbieta Kacperska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Reviewers | 2017 r. |

Prof. Jayson Harper - Pennsylvania State University USA

Prof. dr hab. Irena Ozimek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Jerzy Cieślik, Prof. ALK - Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Jacek Woźniak, prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Tomasz Bernat prof. prof. US - Uniwersytet Szczeciński

Dr Volodymyr Ternovsky, associate professor - Tavriya State Agrotechnological University Ukraina

Dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Edyta Rudawska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Wiesława Kużniar, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Joanna Szwacka – Mokrzycka prof. SGGW- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Mariola Grzybowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Zbigniew Brodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Sulewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Katarzyna Brodzińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Jan Zawadka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Andrzej Borusiewicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Lomży

Dr Mariusz Grębowiec - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Ewa Jaska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Marcin Ratajczak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Marzena Kacprzak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Wojciech Truszkowski  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Ewa Bąk Filipek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Wioleta Bieńkowską-Gołasa - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Iwona Pomianek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Katarzyna Pawlewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Adam Pawlewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Agnieszka Werenowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Maciej Stawicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Dariusz Kusz - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Piotr Cyrek - Uniwersytet Rzeszowski

Dr Katarzyna Gralak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Anna Jasiulewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Marzena Lemanowicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Joanna Paliszkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Anna Parzonko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Michał Roman - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Reviewers | 2016 r. |

prof. James W. Dunn - Pensylwania State University USA

Associate Prof. Dr. Kleanthis SIRAKOULIS - Business Administration Department, TEI of Thessaly, Greece

dr hab. Wojciech Downar prof. US - - Uniwersytet Szczeciński,

Dr hab. Andrzej Buszko prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Wojciech Gotkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Krzysztof Firlej prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Wiesława Kużniar prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Paweł Mickiewicz prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dr hab. Jacek Woźniak prof. nadzw. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Dr hab. Marian Mroziewski prof. UPH - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Edyta Rudawska prof. US - Uniwersytet Szczeciński,

Dr hab. Agnieszka Sapa, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Zbigniew Brodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Beata Będzik  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Katarzyna Czech - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Janusz Majewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Adam Pawlewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Iwona Pomianek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ph.D., Dionisio Ramírez - Castilla-La Mancha University (UCLM)

Dr Artur Wilczyński  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Włodzimierz Nowacki – Collegium Varsoviense

Dr Dominika Kuberska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Mark A. Gagnon - Pensylwania State University USA

dr Marcin Lewicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Mgr Patryk Zasuwik – adwokat Kancelaria Prawnicza

Reviewers | 2015 r. |

Prof. El Thalassinos – Uniwersytet w Pireusie, Grecja

Dr Dionisio Ramirez - Uniwersytet de Castilla-La Mancha Hiszpania

Dr hab. Zbigniew Brodziński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Adam Pawlewicz - Uniwersytet - Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Mariusz Maciejczak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. James Dunn, PhD - Pennsylvania State University USA
prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ. – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mariola Grzybowska Brzezińska prof. WSES - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
prof. dr hab Anna Łapińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Krzysztof Jankowski prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Renata Marks-Bielska prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Michał Soliwoda - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawa

dr inż. Iwona Pomianek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr Kazimierz Parszewski prof. WSES - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce